Zarządzanie odpadami RFID

1212.jpg

Tło:
RFID jest szeroko stosowany do automatyzacji zbierania śmieci. Nasze znaczniki RFID można umieszczać wewnątrz lub na zewnątrz pojemników na śmieci. Znaczniki są odczytywane przy użyciu czytnika RFID, który jest wykorzystywany przez kierowców w samochodach odbiorczych.
Ręczne śledzenie koszy na śmieci wymaga czasu i popełniane są błędy. Pojemniki na śmieci ze znacznikami RFID pozwalają firmom zajmującym się gospodarką odpadami działać wydajniej. Pomaga zarządzać poszczególnymi wózkami i klientami. Tagi mają unikalny zaprogramowany numer, który przypisuje się do kosza na śmieci i adres.
Tagi RFID umożliwiają programy lojalnościowe i premiowe oferowane mieszkańcom

Korzyści

  • Tagi RFID odpowiednie do trudnych warunków

  • Tagi RFID kosza na śmieci upraszczają naliczanie opłat za usługi

  • RFID umożliwia operatorom monitorowanie jakości sortowania, śledzenie liczby przypadków umieszczenia pojemnika w celu odbioru oraz śledzenie ciężaru jego zawartości.

  • Zarządzalność zapasami pojemników na śmieci i pojemników

  • Dokumentacja konserwacji dotycząca wymiany lub naprawy pojemników na śmieci