RFID do śledzenia kontenerów

2020-06-23 14:34:17

1. Wprowadzenie do projektu RFID
Problem chaosu związanego z zarządzaniem składami puszek istnieje już od dawna. Jak szybko podnosić pojemniki nie tylko wpływa na wewnętrzne zarządzanie stocznią, ale także nęka cały łańcuch dostaw firm załadunkowych, właścicieli zbiorników, flot każdego dnia ze względu na czas przybycia pudła Wydajność współpracy!

Kluczowym problemem jest tutaj: ten, który najlepiej zna lokalizację kartonów, to jeden lub dwóch kierowców wózków widłowych. Kierowcy wózków widłowych są odpowiedzialni za proces wchodzenia i wychodzenia na miejscu oraz wiedzą, gdzie jest karton.
Jednak gdy siła robocza jest niewielka, możesz wiedzieć, gdzie jest karton na małym podwórku. Ale niektóre duże stocznie ze średnią miesięczną liczbą 1,000 pudeł i ponad 4 warstwami ułożonych w stosy i wymagających dużego ruchu doprowadzą do wzrostu zatrudnienia. Koszt wywracania skrzyń jest wysoki, wydajność podnoszenia skrzyń jest powolna, a zmiana pracy w dzień iw nocy stanowi problem.

图片 1.png
2. Rozwiązania RFID

2.1 Zastosowanie RFID
Kiedy ciężarówka dostarcza puszki do składu kontenerów, portier stosuje znaczniki RFID (dane identyfikacyjne) z informacjami o zbiorniku (numer skrzynki, zamówienie, firma, zawartość itp.) Dostarczonymi przez kierowcę ciężarówki w systemie. Wiązanie zostało zakończone i zapisane w punkcie tymczasowego przechowywania.

2.2 Zidentyfikuj zbiornik
Wózek widłowy zbliża się do skrzyni zbiornika, aby odczytać dane RFID, a system pobiera różne informacje o skrzyni zbiornika zgodnie z identyfikatorem.

2.3 Przechowywanie zbiorników
Personel farmy zbiorników będzie przechowywać zbiornik w wyznaczonym miejscu zgodnie z informacjami o zbiorniku. Podczas tego procesu stale uzyskują informacje o szerokości i długości geograficznej, informacje o wysokości, czasie przechowywania itp. Oraz zapisują informacje na serwerze.

2.4 Zapytanie o informacje o zbiorniku
Podczas ruchu zbiornika bieżąca informacja o numerze skrzynki i ścieżka transportu są wyświetlane na tablecie w czasie rzeczywistym, aż do zakończenia przechowywania zbiornika i odseparowania RFID.

3. Zalety systemu RFID
Zarządzanie stocznią kontenerów jest niezwykle ważnym ogniwem w systemie transportu kontenerów, a także bardzo ważnym zadaniem. Jego zawartość obejmuje przygotowanie, dzierżawę, transport, przechowywanie, przekazanie, dystrybucję, kontrolę i naprawę zbiorników cystern.

Obecnie zarządzanie zbiornikami odbywa się głównie poprzez system zarządzania informacjami w połączeniu z ręcznym ręcznym wprowadzaniem danych w czasie rzeczywistym. Niektóre zaawansowane systemy zarządzania wykorzystują technologię rozpoznawania obrazu i wykorzystują kamery do identyfikacji numerów skrzynek. Te tradycyjne metody planowania zawsze mają problemy z niską wydajnością, wysokimi kosztami pracy, wysokim poziomem błędów i niską wydajnością w czasie rzeczywistym.

System zarządzania stocznią RFID jest o wiele bardziej wydajny niż tradycyjne metody. Technologia RFID została wstępnie zastosowana do zarządzania zbiornikami i osiągnęła bardzo dobre wyniki. Ogromne znaczenie ma skuteczne rozwiązanie w zakresie magazynowania i obrotu zbiorników oraz poprawa efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.